Liên hệ

Liên hệ


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HƯNG LONG

Địa chỉ: Bản Na Thìn, Xã Pom Lót, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên, Việt Nam

Điện thoại: 0230 3 737696

Fax: 0230 3 737398

Email: hunglongdb@gmail.com

wait image
Gửi đi