Các nghị quyết của Công ty về việc đổi tên Công ty và bổ nhiệm lại cán bộ quản lý

Các nghị quyết của Công ty về việc đổi tên Công ty và bổ nhiệm lại cán bộ quản lý

Công ty cổ phần đầu tư thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình xin trân trọng thông báo:

Các nghị quyết của Công ty về việc đổi tên Công ty và bổ nhiệm lại cán bộ quản lý

1. Kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2016, Công ty cổ phần xi măng Sông Đà chính thức đổi tên thành Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình (theo Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp Công ty cổ phần do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình cấp ngày 01/11/2016).
Tên viết tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HƯNG LONG TỈNH HÒA BÌNH
Tên viết bằng tiếng nước ngoài: HOABINH PROVINCE HUNGLONG TRADING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt: HUNGLONG TRADING INVESTMENT JSC
2. Kèm theo đó Công ty cũng đã sắp xếp, bổ nhiệm lại một số chức danh cán bộ quản lý trong Công ty.
 - Người Đại diện theo Pháp luật của Công ty là Ông Nguyễn Văn Hưng - Chủ tịch HĐQT Công ty
 - Tổng GIám đốc điều hành là Ông Đặng Xuân Dương
 - Phó Tổng Giám đốc là ông Nguyễn Mạnh Hà
 - Các Giám đốc và chức danh khác bao gồm: Ông Vũ Tiến Hưng-Giám đốcTài chính kiêm Kế toán trưởng Công ty; Ông Nguyễn Thế Vinh-Giám đốc kỹ thuật; Ông Đặng Việt Dũng-Giám đốc nhân sự; Ông Bùi Văn Khải-Giám đốc mỏ khai thác đá.

Trân trọng!

Chi tiết văn bản xem tại đây
Thông báo thay đổi tên tại đây