Để phục vụ cho việc mở rộng sản xuất kinh doanh Công ty CP ĐTTM Hưng Long Tỉnh Điện Biên cần tuyển nhân sự với các tiêu chí sau: